فیلم آموزشی ساخت ربات تلگرام PHP

موضوع: فیلم آموزشی ساخت ربات تلگرام PHP زبان فیلم: انگلیسی تعداد قسمت : ۳ ربات‌ها، ویژگی‌ای هستند که توسط تلگرام ارائه می‌شود. کاربران به وسیله ربات‌ها می‌توانند قابلیت‌های نرم‌افزار را چند برابر کنند. توسط ربات‌ها کاربران می‌توانند اتصالی را بین وبسایت‌های خبری شان و هستهٔ اصلی تلگرام توسط api تلگرام ایجاد نمایند تا از این […]