ارسال سفارش

نام و نام خانوادگی *

پست الکترونیک *

موضوع وبسایت *

نمونه آنلاین (برای درک بیشتر درخواست شما.)

میزان بودجه *

شماره تماس *

اطلاعات تکمیلی

توجه کنید که:

  1. هیچگونه ریپ و ویرایش پوسته وردپرس پذیرفته نمیشود.
  2. به دلیل استفاده از HTML5 و CSS3 در طراحی پوسته ها تضمینی برای نمایش مطلوب آن در مرورگر های قدیمی مثل IE 7 نمیدهیم.
  3. پوسته ای که برای شما آماده میشود از نظر کدنویسی ولید و بهینه بوده.
  4. در سفارش های بعدی میتوانید از ما تخفیف بگیرید !