نصب htop برای مانیتورینگ منابع سرور

نصب htop برای مانیتورینگ منابع سرور

در حالت پیشفرض سرور شما با دستور top در ssh می توانید پردازشها و منابع مصرفی سرور خود را مشاهده کنید. ولی برای نتیجه کاملتر و گرافیکی تر باید از دستور htop استفاده کنید که ابتدا باید نصب شود . اما روش نصب آن به این صورت است: ابتدا بسته به نسخه مورد استفاده خود […]