کلود فلار Cloudflare

کلود فلار Cloudflare

کلود فلار Cloudflare چیست ؟ کلودفلار Cloudflare شرکت ارائه دهنده cdn یا شبکه تحویل محتوا آمریکایی است. سی دی ان ،  DDoS mitigation یا مباقله با حملات داس ، سرویس های امنیتی اینترنتی و دامنه توزیع شده از خدمات ویژه این سایت می باشد. این شرکت توسط سه تن به نام های Matthew Prince, Lee Holloway, […]