آموزش گرد کردن گوشه های کادر برای مرورگها

آموزش گرد کردن گوشه های کادر برای مرورگها

در این نوشته قصد آموزش گرد کردن گوشه کادر ها در مرورگر های مختلف رو به شما بدم. کدی که به زودی تمام کرورگر ها فقط از آن برای گرد کرن گوشه های کادر پشتیبانی میکنند: [css]border-radius: 2px;[/css] این کد در فایرفاکس از نسخه ۱۳ به بعد فقط پشتیبانی میشود. یعنی کد سابق: [css]-moz-border-radius: 2px;[/css] […]